Kent Temizliği

 

Dünyamızda hızla artan nüfus ve hızlı kentleşme ihtiyacı, beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Bu sorunlardan bir tanesi de, kent içi temizlik hizmetleridir. Toplumların yaşam kalitesini artırmayı sağlayan bu hizmetler aynı zamanda kentlerin ekonomik ve turistik değerlerinin de artmasına katkı sağlamaktadır.

 

CAMPAK MAROC olarak vermiş olduğumuz hizmetlerde teknolojinin son imkanlarını kullanırken daha temiz bir Fas için çevrenin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi adına da elimizden geleni yapmaktayız. Bu ilkelerden hareketle Berrechid Temizlik Projemizde vermiş olduğumuz hizmetler aşağıda sunulmuştur.

 

MAKİNELİ TEMİZLİK Kent temizliği için özel üretilmiş araç ve ekipmanlar aracılığıyla yaptığımız hizmet sayesinde kentin önemli bölgeleri temizlenmektedir.

 

ELLE SÜPÜRME İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler gün içerisinde yapılan makineli temizliğin yanısıra çalışanlarımız tarafından belirli aralıklarla süpürülmektedir.

 

MEYDAN VE CADDE YIKAMA Kentin giriş ve çıkış bölgelerinin yanısısra ana cadde ve meydanlarının belirli aralıklarla yıkanması yapılmaktadır. Özel kokulu parfümler ile yapılan bu yıkamalar bölgedeki ihtiyaca göre planlanmaktadır.

 

CAMİİ TEMİZLİĞİ Dini Bayramlar öncesi camilerin dış duvar ve bahçelerinin özel olarak yıkanması ve temizlenmesinin yanısıra bina içlerindeki halıların süpürülmesi ve yıkanması sağlanmaktadır.

 

GERİ KAZANIM Ana cadde, devlet daireleri, hastane ve okul önlerinde yerleştirdiğimiz özel üretilmiş geri dönüşüm konteynırları ve ofis ve bina içlerine ücretsiz koyduğumuz paketler sayesinde her türlü kağıt, şişe ve  kullanılmış pil ler toplanarak tekrara değerlendirilmek üzere ayrıştırılmaktadır.Toplanan bu atıkların geri dönüşümü sağlanarak Fas ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

 

DÖKÜM ALANI REHABİLİTASYON VE İŞLETİLMESİ Kent atıklarının artması ile toplanan atığın taşınması ve döküm alanının yönetilmesi büyük önem kazanmaktadır. Campak Maroc olarak vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu gerçekleştirerek çevreye verdiği zararları minimuma düşürmekteyiz. Döküm alanlarımız  Uluslararası Çevre Örgütü standartları dikkate alınarak yönetilmektedir. 

 

 

Ambalaj Atık: Üretim atıkları hariç, herhangi bir malzemenin tüketiciye ulaştırılması aşamasında ürünün paketlenmesi için kullanılan ve kullanım sonrası elde kalan her türlü paket ve ambalaj atıklarına denmektedir.

Kâğıt Atık: Kâğıt ve karton, geri kazanılabilir katı atıkların arasında ağırlık olarak yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Gazete kâğıtları, kâğıt türleri arasında en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Kâğıt ve karton üreticisi kuruluşlar, atık kâğıtlardan hammadde kaynağı olarak yararlanmaktadır. Atık kâğıt ve kartonun geri kazanılmasındaki en önemli faktörlerden birisi kâğıt için gerekli olan selülozun daha ucuza temin edilmesidir. 

 

Plastik Atık: Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir. 

 

Cam Atık: Cam atıklar (şişe, kavanoz vb.) toplama kutularında toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Burada cam kırılır ve hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Bu şekilde tekrar cam olarak kullanıma geçer. Kırılan cam, beton katkısı ve cam asfalt olarak da kullanılmaktadır. Cam asfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam bu şekilde sonsuz bir döngü içinde geri dönüştürülebilir, yapısında bozulma olmaz. 

 

Metal Atık: Metaller çok değişik türde üstün özellikleri nedeniyle endüstride geniş uygulama alanına sahiplerdir. Özellikle üstün mekanik özelliklere sahip olduklarından en önemli yapı ve makine malzemesi sayılırlar. Metaller demir esaslı metaller ve demir dışı metaller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çelik ( demir esaslı metal) ve alüminyumun ( demir dışı metal) metaller arasında geri dönüşüm ve geri kazanım piyasasında çok büyük paya sahip malzemelerdir. 

 

Atık Piller

Atık piller, yeniden kullanılabilecek durumda olmayan ve diğer evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış piller olarak tanımlanır. Teknolojinin ilerlemesiyle ve refah düzeyinin artmasıyla pil kullanımı sürekli yaygınlaşmaktadır.  Kullanılma ömrünü tamamlamış piller çöpe atılmaları durumunda; hava, su ve toprak kaynaklarını kirleterek çevre ve insan sağlığına zarar vermektedir.  Zamanla bozulan ve gövdesinde akıntı meydana gelen pillerin içeriğinde bulunan civa, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metaller çok ciddi sağlık problemlerinin gelişmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple atık pillerin kesinlikle diğer atıklardan ayrı toplanması gerekmektedir.


Campak Maroc
eyalcin.com